İlk Çağ'ın önemli kentlerinden olan Larisa, Gediz ırmağının kuzeyindeki dağlar dizisinin sonunda küçük bir tepenin ucunda bu günkü Buruncuk köyünün arkasındaki alçak düzlükte kurulmuştur.

Yunanistan ile Batı Anadolu'da büyük olasılıkla Yunan göçünden önce Ege'de yaşayan Pelasglar denilen yerli halkın kurmuş olduğu Larisa veya Larissa isimlerinde bir takım küçük kentler vardır. Ancak Batı Anadolu'daki Larissa Kenti ilk defa Homeros'un İliada'sında geçmektedir.

Larisa Sözcüğü Pelasg - Luwi dilinde "Kum Kenti" anlamına gelmektedir. Larissa adını taşıyan kentlerin hepsinin ortak özelliğinin topraklarının, nehirlerin getirdiği alüvyonlardan oluşması nedeniyle bereketliliği ile önem kazanmıştır.