İzmir'in 50 km güneyinde yer alan Claros'un M.Ö. 7. ve 6. yüzyılın başında Kolophon'un baş tanrısı Apollo adına inşa ettiği sanılmaktadır.

Claros kentinde yer alan Dor uslübu ile yapılmış olan Apollo Tapınağı gizli güçlere sahip kahinleri ve tapınağa giden kutsal yolu ile dünyaca ünlüydü. Antik Çağın ünlü kehanet merkezi olarak nitelenen Claros, 20. yüzyılın başından başlayıp günümüze kadar gelen kazılarla tamamen ortaya çıkarılmıştır.

Claros sözcügü Hellen dilinde "Kısmet Çekimi" veya "Arazi" anlamına gelirse de Bilge Umar, asıl kökeninin Luwi dilindeki "Kıyı" veya "İskele" olan Kalara'dan geldiğini belirtir. Çağ ozanları Apollon'un Kutsal Alanı olarak bilinen bu yeri "Işıklı Claros" diye tanımlayarak övgü üzerine övgü yazmışlardır.